www.dinamohit.com.mk

Дали сте задоволни Dinamo Hit бојлерите?

Дали сте задоволни Dinamo Hit бојлерите?
Подобри не постојат
196  39.3%
Многу добри
114  22.8%
Добри се
113  22.6%
Супер се
71  14.2%

Број на гласачи  :  499
Прв глас  :  Понеделник, 09 Октомври 2006 13:01
Последен глас  :  Понеделник, 25 Септември 2023 08:38
You are here  : Home Дали сте задоволни Dinamo Hit бојлерите?